AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) lnformacija po inicijativi za nastavak rada i poslovania pogona i postroienja privrednog društva "Global lspat Koksna lndustrija" d.o.o. Lukavac (GlKlL)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT