AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju - (PD – 12. sj. 23.6. 2020. DN – 6. sj. 29.7.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20