AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i stanju kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 02-02-987/20 od 26.5.2020. godine,

Izvještaj o izvršenju Budžeta Federalnog tužilaštva Federacije BiH za 2019. godinu, broj: 02-11-988/20 od 26.5.2020. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

 - Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT