AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o mjerama Vlade Federacije BiH sa pregledom dostavljenih informacija o nabavkama po Zaključku, V, broj: 583/2020 od 30.4.2020. godine

Informacija o radu Federalne uprave civilne zaštite od usvajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom korona virusa (COVID 19) na području Federacije BiH sa Izvještajem o postupku svih nabavki, a posebno medicinske opreme od 16.3. 2020. godine i dopuna izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki u Federalnoj upravi civilne zaštite, broj: 02-33-939/20 od 19.5.2020. godine (dostavljeno delegatima na CD-u)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT