AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu- hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

 - Amandman Elvedina Mušanovića

Amandman Vlade Federacije BiH na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2020 godinu 

- Arnandman Rasima Pajića

- Zaključak Rasim Pajić

- Amandman Senada Alića

- Amandmani delegata Vibora Handžića

Amandman delegata Senada Alića

- Amandman delegata Damira Marjanovića

- Izjašnjenje Vlade Federacije BiH o amandmanima

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020.godinu - hitni postupak, broj: 02-02-813 /20 оd 17.4.2020. godine – (DN – 5. van. sj. 28.4. 2020., PD – 9. van. sj. 23.4. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20