AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika o radu Doma naroda  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – (DN - 4. van. sj. 8.4. 2020. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 24/20