AKT/ PREGLEDAČ

Zaključak o usvajanju Informacije o pojavi novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji Bosne i Hercegovine, te mjerama i aktivnostima poduzetim od nadležnih institucija vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sektoru zdravstva u Federaciji BiH,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT