AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade Federacije BiH o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH)

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT