AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (predlagač: Ramo Isak, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT