AKT/ PREGLEDAČ

- Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Ivovik“  privrednom društvu VE „Ivovik“  d.o.o. Sarajevo
- Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „VE Ivovik  d.o.o. Sarajevo

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „VE Ivovik d.o.o. Sarajevo, broj: 02-13-479/20 od 24.2.2020. godine (PD-12. sj. 23.6.2020, DN – 6. sj. 29.7.2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20