AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu - skraćeni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu - skraćeni postupak– (PD – 12. sj. 23.6. 2020., DN – 7. sj. 1.10.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 74/20