AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2016. godinu

Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018 godinu

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT