AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak, broj: 02-02-347/20 od 7.2.2020. godine – (PD – 12. sj. 23.6. 2020., DN – 9.sj. 18.2.2021.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 24/21