AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova  radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, (predlagači: predsjedavajući i potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije BiH- (5. sj. DN – 13.2.2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 16/20