AKT/ PREGLEDAČ

- Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Gradina“  privrednom društvu VE GRADINA  d.o.o. Tomislavgrad

- Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „VE GRADINA  d.o.o. Tomislavgrad, broj: 02-14-166/20 od 20.1.2020. godine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad, broj: 02-14-166/20 od 20.1.2020. godine (PD-12. sj. 23.6.2020, DN – 6. sj. 29.7.2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20,