AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – hitni postupak

- Dopunjeni Amandman delegata Rame Isaka

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Prijedlog amandmana Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH

Prijedlog amandmana Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH

Amandman delegata Rame Isaka

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit – hitni postupak, broj: 02-02-142/20 od 16.1.2020. godine – (DN – 5. sj. 13.2. 2020., PD – 11. sj. 19.2. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/20