AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT