AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate- hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o visini stope zatezne kamate - hitni postupak, broj: 02-02-2409/19 od 12.12.2019. godine – (PD – 10. sj. 29.1. 2020., DN – 5. sj. 13.2. 2020.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 18/20