AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijesti

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, broj: 02-14-2366/19 od 6.12.2019. godine, (PD - 6. van.sj. 17.12. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19,