AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana  Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanja Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, broj: 02-14-2307/19 od 29.11.2019. godine, (PD - 9.sj. 18.12. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19