AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima  u Federaciji Bosne i Hercegovine -  hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandamni - Aner Žuljević

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj: 02-02-2305/19 od 29.11.2019. godine, (PD - 9.sj. 18.12. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19