AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine -  hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj: 02-02-2306/19 od 29.11.2019. godine, (PD - 9.sj. 17.12. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20,