AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu-  hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani - Segmedina Srna Bajramović

- Amandamni - Edim Fejzić

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu – hitni postupak, broj: 02-14-2302/19 od 29.11.2019. godine (PD - 9.sj. 18.12. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19