AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica, broj: 02-14-2126/19 od 1.11.2019. godine, (PD - 6. van.sj. 17.12. 2019., DN – 3. van. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 3/20