AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani Vlade Federacije BiH na Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

Amandman delegata Aljoše Čampare na Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

- Izjava delegata Aljoše Čampare o povlačenju Amandmana na Prijedlog zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju– (PD – 8. sj. 20.11. 2019., DN – 6.sj. 29.7.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/20