AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine,

Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH, broj: 02-02-1583/19 od 16.3.2021. godine - (PD -21.sj. 27.4.2021., DN- 11.sj. 28.6.2021), „Službene novine Federacije BiH“, broj 55/21