AKT/ PREGLEDAČ
  • Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. – 30. 6. 2019. godine
  • Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period 1.1. – 30. 6. 2019. godine, broj: 02-04-1548/19 od 31.7.2019. godine,
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT