AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obvijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak, broj: 02-02-1532/19 od 30.7.2019. godine, (PD - 4.sj. 11.9. 2019., DN – 4. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19,