AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Prijedlog zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, – (PD – 13. sj. 28.7. 2020., DN – 7. sj. 1.10.2020), „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/20