AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Rezolucije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine povodom presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (predlagač: Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT