AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine  za 2019. godinu - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - hitni postupak, broj: 02-02-1312/19 od 28.6.2019. godine (PD - 4. van.sj. 16.7. 2019., DN – 2. sjednica – 18.7.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 53/19