AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

- Izjašnjenje Vlade Federacije BiH o amandmanima delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak, broj: 02-02-1311/19 od 28.6.2019. godine - (PD - 4. van.sj. 16.7. 2019., DN– 2. sjednica – 18.7.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19