AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Herceogvine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za zajam za razvojnu politiku javnih finansija,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  za zajam za razvojnu politiku javnih finansija 
(PD - 20. sj. 25. 4. .2017. godine,  DN- 21.sj. 1.6.2017.), 
„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/17,