AKT/ PREGLEDAČ

Izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,„Službene novine Federacije BiH“, broj 14/19

- Odluka predsjedavajući,
- Odluka potpredsjedavajući,