AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, V. broj: 74/2019 od 28.1.2019. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT