AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaji o poslovanju RTV  Federacije BiH za 2014. godinu,
Izvještaji o poslovanju RTV  Federacije BiH za 2015. godinu, 
Izvještaji o poslovanju RTV  Federacije BiH za 2016. godinu, 
Izvještaji o poslovanju RTV  Federacije BiH za 2017. godinu.

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT