AKT/ PREGLEDAČ

Specijalni izvještaj o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovine, (podnosilac: Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT