AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

- Dopunjeni Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,

- Dopis Vlade FBiH,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT