AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak, „Službene novine Federacije BiH“, broj 11/19