AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

-Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu - hitni postupak, „Službene novine Federacije BiH“, broj 11/19