AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) -  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija  u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani Vlade FBiH

- Amandman Sanela Mušovića

- Amandman Edina Forte,

- Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima

- Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT