AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK – a za 2019. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Finansijski plan – Budžet FERK-a za 2019. godinu, broj 02-14-2012/18 od 30.11.2018. godine, (PD - 7.sj. 29.10.2019., DN – 4.. sjednica – 19.12.2019. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 99/19,