AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje bloka 7 – 450 mw TE Tuzla, broj: 02-02-1482/18 od 22.8.2018. godine,
Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje javnog preduzeća Eektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo,
Informacija o kreditu izvozno –uvozne banke Kine uz garanciju Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje projekta izgradnje bloka 7 - 450 mw TE Tuzla, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

 - Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo kod izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje bloka 7 – 450 MW TE Tuzla, „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/19

Odluka o odobravanju Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo - (PD – 1. sj. 7.3.2019., DN – 1. sj. 1.4.2019.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/19