AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Elzina Pirić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT