AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. - 30.6.2018. godine sa

  1. Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. - 30.6.2018. godine,
  2. Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. - 30.6.2018. godine,
  3. Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za period 1.1. - 30.6.2018. godine po budžetskim korisnicima,
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT