AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Lejla Didik Sarajlić, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) - hitni postupak, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT