AKT/ PREGLEDAČ

Deklaracija o podršci zahtjevima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prolazak putne komunikacije koja će povezivati Sarajevo i Beograd kroz područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – (podnosioci: Edim Fejzić, Daliborka Milović, Mustafa Kurtović, Emir Frašto i Sanel Mušović, delegati u Domu naroda)

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT