AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandman Kluba delegata hrvatskog naroda na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica,

Amandman delegata Jasenka Tufekčića na Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica,

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT