AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani delegata Anera Žuljevića

Izjašnjenje Vlade Federacije o amandmanima delegata Anera Žuljevića na Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT