AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA

- Obavijest

DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, PD – 18. sj. 26.1. 2021, DN – 12. sj. 29.7.2021., „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21,